Privacyverklaring

Poezelige Vrienden, gevestigd aan Kreeftstraat2, 1317 KS te Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.oppashuisdieren-poezeligevrienden.nl

Kreeftstraat2, 1317 KS Almere

06-40277028
  

Poezelige Vrienden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Delen van persoonsgegevens met derden: Poezelige Vrienden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.